erb_erben_235.jpg
 

Udělení Zlatého odznaku J.K. Tyla

Jedná se o nejvyšší ocenění, které může člověk v ochotnickém divadle získat. Ocenění získal náš dlouholetý člen

Stanislav Friedrich

*13. 9.1934 Hrubšice, Brno venkov

zlaty_odznak_02png, 152kB
Od roku 1969 žije trvale v Miletíně. Od počátku 70. let se podílel na vytváření kulturního života v Miletíně, kde vedl Osvětovou besedu a od roku 1990 patřil k hlavním organizátorům kulturní a divadelní činnosti v Miletíně. Dlouhá léta byl členem Rady Divadelního souboru Erben o. s., jeho duší, která se zasloužila o heraldiku souboru, vytvoření stanov, jednacího řádu Rady, organizoval poznávací zájezdy pro členy souboru, podílel se na organizaci mnoha ročníků Miletínského divadelního jara (MDJ), východočeské krajské postupové přehlídky amatérských venkovských divadelních souborů s nominací na celostátní přehlídku Krakonošův podzim do Vysokého nad Jizerou, a na pořádání Divadelního Erbenova Miletína (DEM), otevřeného divadelního festivalu pořádaného v Miletíně DS Erben vždy v podzimních měsících. Vytvořil řadu publikací zabývajících se historií a statistikou divadla v Miletíně:

V roce 2014 se dožil významného životního jubilea - 80 let, a proto jsme ho navrhli za jeho celoživotní mravenčí a často divadelně neviditelnou, o to však více záslužnou a potřebnou organizační činnost k převzetí ZO JKT.

Odznak předal při slavnostním zahájení XI. Národní přehlídky seniorského divadla v Miletíně spolu s přáním dne 21. listopadu 2014 Dr. Alexandr Gregar předseda Volného sdružení východočeských divadelníků (VSVD).

Za Radu DSE
Předseda Rady
Radek Flegl