erb_erben_235.jpg
 

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2021

XIX. východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Sobota 12. června 2021

10.00
Divadelní spolek Vojan, Libice nad Cidlinou Jiří Hlávka:
Jenom herec aneb Střípky ze života Eduarda Vojana
Pocta významné osobnosti českého divadla.

Sobota 12. června 2021

13.00
Divadlo Šňůra, Konice Roman Krejčíř:
Páni vesmíru, aneb koupím duši
Černá sci-fi komedie ze sanatoria, kde se ladí duše.

Sobota 12. června 2021

17.00
stream Antré Živé vysílání z festivalu na kanálu YouTube Volného sdružení východočeských divadelníků.

Sobota 12. června 2021

19.30
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí Antonín Procházka:
S tvojí dcerou ne
Komedie o krizi středního věku, manželském stereotypu a pokušení.

Neděle 13. června 2021

10.00
HRRR divadelní spolek, Nemošice Roman Vencl, Michaela Doleželová:
Ani za milion!
Komedie o tom, že dokonalá vražda neexistuje.

Aktuální covidové informace - organizace MDJ

CO MUSÍ SPLNIT DIVÁCI
  • Pro všechny návštěvníky divadla je nutností prokázat se potvrzením (ze zdravotnického zařízení nebo ze zaměstnání) s negativním výsledkem nanejvýš 72 hodin starého antigenního nebo 7 dní starého PCR testu při vstupu do divadla, nebo se prokázat certifikátem o provedeném očkování, kdy od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní (v případě dvoudávkového schématu) a 14 dní (v případě jednodávkového schématu), nebo pokud se osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. (Nemůžeme akceptovat domácí testy.) Prokázat se je možné vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji telefonu. Děti do 6 let mohou přijít bez testu, dětem ve věku 6-15 let stačí čestné prohlášení od rodičů o zdravotní způsobilosti.
  • V sále mohou sedět vedle sebe pouze členové jedné domácnosti, jinak musí zůstat mezi diváky alespoň jedno sedadlo volné.
  • Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách je povinný nasazený respirátor.

CO MUSÍ SPLNIT ORGANIZÁTOŘI, ČLENOVÉ SOUBORU, POROTA A DALŠÍ LIDÉ ZE ZÁZEMÍ
  • Organizátoři a účastníci přehlídky se musí prokázat se potvrzením (ze zdravotnického zařízení nebo ze zaměstnání) s negativním výsledkem nanejvýš 72 hodin starého antigenního nebo 7 dní starého PCR testu při vstupu do divadla, nebo se prokázat certifikátem o provedeném očkování, kdy od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní (v případě dvoudávkového schématu) a 14 dní (v případě jednodávkového schématu), nebo pokud se osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. Prokázat se je možné vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji telefonu. My můžeme i udělat náš test na místě a zapsat jeho výsledek do protokolu.

Pořadatelé:
Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové,
Spolek Divadelní soubor Erben a město Miletín,
Volné sdružení východočeských divadelníků
za finančního přispění Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Vstupné:
dopolední a odpolední představení: libovolné
večerní představení: 70,- Kč


button_up_40.png, 410B

Přejeme příjemnou zábavu s naším divadelním souborem.