erb_erben_235.jpg

 

logo_via.gif, 4 kB
Fond T-Mobil NADACE VIA
poskytovatel grantu
mil_erb2.gif, 1 kB
Město MILETÍN, přispívá na činnost DS Erben
www.miletin.cz
znak1.gif, 1 kB
Tento projekt je realizován s podporou
královéhradeckého kraje
Truhlářství Jiří Hruš
sponzor činnosti DS Erben
www.sklothermhrus.cz
kamera.gif, 1 kB
Martin Hlaváček
fotograf
martinhlavacek.com

Předprodej

v prodejně
J + J Nábytek
nám. K. J. Erbena
tel.: 493 693 189

pro členy


Celkem 2 zprávy.

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2014

Postupová přehlídka venkovských divadelních souborů na celostátní přehlídku "Krakonošův divadelní podzim".

XII. VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

25. - 27. 4. 2014
sál Sousedského domu, Miletín

Pořadatelé:
Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové,
Divadelní soubor Erben a město Miletín,
Volné sdružení východočeských divadelníků
za finančního přispění Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Ke stažení: plakát Miletínské divadelní jaro 2014 (pdf)
 

Pátek 25. dubna 2014

10:00
Divadelní soubor Erben Miletín
Na motivy Josefa Štolby upravil Vladimír Kněžourek
VODNÍ DRUŽSTVO
Režie: Vladimír Kněžourek
Datum premiéry: 8. 12. 2013
http://dserben.miletin.cz
 

Pátek 25. dubna 2014

16:30
LOvčičtí OCHotníci, Lovčice
Ladislav Stroupežnický:
NAŠI FURIANTI
Režie: Vladimír Beňo
Datum premiéry: 22. 6. 2013
  

Pátek 25. dubna 2014

20:00
Zastupitelé a spolky města Miletín
Štěpán Hak:
ELITA
Režie: Martin Hlavatý
Premiéra
Nesoutěžní představení

Sobota 26. dubna 2014

10:00
NOS - Nechanický ochotnický spolek
Noel Coward:
ROZMARNÝ DUCH
Režie: Zuzana Kramářová
Datum premiéry: 23. 3. 2014
  

Sobota 26. dubna 2014

14:00
Korálka starší – Dětenice
Viktor Dyk:
KRYSAŘ
Úprava a režie: Iveta Vališková
Datum premiéry: 29. 3. 2014
  

Sobota 26. dubna 2014

16:30
DS Zdobničan Vamberk
Marc Camoletti:
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Režie: Alena Joachimsthalerová
Datum premiéry: 26. 12. 2013
http://zdobnican.mypage.cz/
  

Sobota 26. dubna 2014

20:00
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Ray Cooney:
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
Režie: Irena Kozáková
Datum premiéry: 16. 1. 2013
  

Neděle 27. dubna 2014

11:00
DS SNOOP Opatovice nad Labem
Václav Havel:
AUDIENCE
Režie: Josef Jan Kopecký, Aleš Dvořák
Datum premiéry: 19. 4. 2008
  

Neděle 27. dubna 2014

14:00
DS Symposion Třebechovice pod Orebem
Podle povídek Boccacciova Dekameronu zdramatizovali členové DS Verva
TAK TROCHU DEKAMERON
Úprava a režie: Jiřina Krtičková
Datum premiéry: 16. 11. 2013
  


Výsledky

Lektorský sbor: Prof. František Laurin, Mgr. Alexandr Gregar, PhD., MgA. Jaromír Vosecký

na Krakonošův divadelní podzim nominoval
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Ray Cooney: PEKLO V HOTELU WESTMINSTER

na Krakonošův divadelní podzim doporučil
DS Zdobničan Vamberk
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE

Divadlo MY Theatre Opatovice nad Labem
Václav Havel: AUDIENCE

Lektorský sbor dále udělil
Čestná uznání
 • Vladimíru Kněžourkovi za režii inscenace hry Josefa Štolby Vodní družstvo a roli Statkáře
 • Růženě Kněžourkové za roli Amálie Cafourkové v inscenaci hry Josefa Štolby Vodní družstvo
 • Pavlu Petrovickému za roli Filipa Dubského v inscenaci hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti
 • Petru Hláskovi za roli Jakuba Buška v inscenaci hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti
 • Vladimíru Beňovi za úpravu, hudbu a režii inscenace hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti
 • Daniele Novákové za roli Ruth v inscenaci hry Noela Cowarda Rozmarný duch
 • Evě Lukášové za roli Madame Arcati v inscenaci hry Noela Cowarda Rozmarný duch
 • Ivetě Vališkové za úpravu a režii inscenace Krysař
 • Jitce Králové za roli Agnes v inscenaci Krysař
 • hereckému kolektivu divadelního souboru Zdobničan Vamberk za ztvárnění postav v inscenaci hry Na správné adrese
 • Daně Vikové za roli Pamely v inscenaci hry Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster
 • Jiřímu Žemličkovi za roli Číšníka v inscenaci hry Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster
 • Michaele Šiškové za roli Milenky v inscenaci hry Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster
 • Ireně Kozákové a Jiřímu Kašparovi za návrh scény k inscenaci hry Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster
 • Haně Čejkové za roli Marceliny v inscenaci Tak trochu dekameron
 • Miloši Čejkovi za roli Giacoma v inscenaci Tak trochu dekameron
 • Lucii Hyksové za roli Lucety v inscenaci Tak trochu dekameron

Ceny:
 • Aleně Joachimsthalerové za režii inscenace hry Marca Camoletiho Na správné adrese a za roli Georgette v této hře
 • Aleši Kučerovi za roli Tajemníka v inscenaci hry Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster
 • Ireně Kozákové za režii inscenace hry Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster
 • Aleši Dvořákovi a Josefu Janu Kopeckému za režii a herecké výkony v inscenaci hry Václava Havla Audience

Ceny za inscenaci:
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Ray Cooney: PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
Režie Irena Kozáková

DS Zdobničan Vamberk
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE
Režie Alena Joachimsthalerová

Divadlo MY Theatre Opatovice nad Labem
Václav Havel: AUDIENCE
Režie Josef Jan Kopecký a Aleš Dvořák

Zvláštní uznání poroty
 • Štěpánu Hakovi a Martinu Hlavatému za nastudování inscenace Elita
 • hereckému souboru Zastupitelé a spolky města Miletín za kolektivní herecký výkon v čele se starostou města Miletín Miroslavem Noskem v inscenaci Elita

Za správnost Naďa Gregarová

Ke stažení: výsledky Miletínského divadelního jara 2014 (formát .pdf)

 

Přejeme příjemnou zábavu s naším divadelním souborem.