erb_erben_235.jpg
 

Historie

Některá data z historie Divadelního souboru Erben

1827

Byla hrána v Miletíně první divadelní hra.

1846

Zhoubný požár zničil větší část Miletína a také budovu, v níž se divadlo dosud hrálo.

1860

Na podzim hráli divadelníci znovu v domě "U Dreyschoků".

1866

Do března toho roku bylo sehráno již 39 her.

1867

Zdejší malíř Josef Kolář nakreslil přední oponu "Pohled na Miletín", kterou Národní památkový ústav dne 9. 5. 2007 zapsal do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

1867

27. září byla dokončena výstavba jeviště a sehrána první hra - Mosenthalova "Debora".

1867

1. srpna došlo k řádnému ustavení spolku tím, že byla stanovena pravidla, podle nichž se všichni ochotníci měli řídit.

1879

Byly schváleny nové stanovy spolku.

1894

Při další změně stanov bylo dáno spolku jméno "ERBEN".

1897

Spolek divadelních ochotníků slavil 70 let ochotnického divadla v Miletíně.

1899

Jmenován pan Jan Temnička prvním čestným členem spolku.

1903

Na umělecké výstavě v Hořicích získal spolek ERBEN II. cenu - reliéfy Klicpery a Tyla.

1906

Spolek uspořádal "Tylův večer" k 50. výročí úmrtí J. K. Tyla.

1907

3. března sehrál divadelní spolek společně s Tělovýchovnou jednotou Sokol "Maryšu" a čistý výtěžek byl věnován 5. všesokolskému sletu v Praze.

1912

Začalo se s přestavbou Sousedského domu; divadelníci požadovali přistavení jeviště a zvětšení sálu o 100 sedadel a přístavbu jeviště také sami financovali.

1921

Sehráno 16 představení, což bylo na tu dobu nevídané.

1922

Na jevišti se rozsvítila první elektrická žárovka; vybudování elektrického osvětlení přišlo na 18 000,- Kč.

1927

5. června začaly oslavy 100 let trvání ochotnického divadla v Miletíně.

1934

Opravena stará opona "Pohled na Miletín". Oponu opravil a zvětšil hořický malíř pan Tůma.

1946

Uskutečněn I. Erbenův Miletín jakožto recitační soutěž.

1953

Další úpravy v Sousedském domě - vybavena kabina pro promítání filmů.

1954

Spolek předvedl Erbenovu Kytici v režii P. Laciny.

1967

Do názvu Erbenův Miletín přidáno "divadelní".

1970

Ke stému výročí úmrtí K. J. Erbena uvedl spolek v režii Jiřího Kněžourka st. divadelní hru "Sládci".

1987

Oslavy 160 let ochotnického divadla v Miletíně zahájil svým vystoupením národní umělec Vladimír Menšík.
Řada ochotníků včetně našeho herce pana Václava Stýbla obdržela ocenění.

2000

4. 10. vzniklo Občanské sdružení ERBEN jako pokračovatel spolku Erben.

2003

25. - 27. dubna uskutečněna 1. postupová přehlídka východočeských amatérských souborů v Miletíně pod názvem "Divadelní miletínské jaro".

2006

12. srpna proběhla v miletínském zámku vernisáž úvodní části expozice pod názvem "Národní divadlo českého Podkrkonoší", na jejímž vybudování se ve značné míře podíleli všichni ochotníci DS ERBEN.

2007

Ustavení samostatného občanského sdružení při Muzeu českého amatérského divadla.

2008

Schváleny nové změny ve stanovách, spolek získal oficiální název "Divadelní soubor Erben, občanské sdružení".